Aby nie zostały po nich tylko napisy na ścianach...

Fort III Pomiechówek to kilka hektarów ziemi otoczonej murem i przerażające podziemne lochy. Lochy zimne, wilgotne i bez okien. To zapomniane miejsce kaźni tysięcy Polaków - ofiar niemieckiego terroru. Miejsce w którym spoczywają mężczyźni, kobiety i dzieci. Zamordowani to działacze Polskiego Państwa Podziemnego, duchowni i zwykli mieszkańcy Mazowsza. Wśród zamordowanych polskich obywateli jest też wielu Żydów. Pamięć o ofiarach przemija. Żyją już ostatni świadkowie tragicznych dni. Do serc i sumień niewielu odwiedzających Fort III krzyczą jedynie napisy wyryte na ścianach lochów. Nieme świadectwa zbrodni, pozostawione przez idących na śmierć więźniów.

Nie pozwólmy, aby po więźniach zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku, zostały tylko napisy na ścianach.

Pomóżcie nam ocalić o Nich pamięć.
zapraszamy na wirtualny spacer po forcie III

Aktualności

Zobacz Listę

Jednym z głównych celów Fundacji jest stworzenie bazy danych osób więzionych lub zamordowanych w Forcie III Pomiechówek. W celu sprawdzenia czy dana osoba znajduje się już w bazie –proszę wyszukać jej nazwisko i imię w poniższym zestawieniu. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek informacje dodatkowe o więźniu – uprzejma prośba o przekazanie ich w sekcji Dodaj Wpis w zakładce danego więźnia lub poprzez formularz w zakładce Kontakt. Jeśli mają Państwo wiedzę o więźniu nie znajdującym się w naszej bazie – uprzejma prośba o dodanie więźnia w sekcji Dodaj Więźnia.

Znajdź więźnia Dodaj więźnia

Twórz historię razem z nami

O więźniu wpisanym do bazy więźniów pozostanie wieczna pamięć. Prosimy o pomoc w zbieraniu danych. Liczy się dla nas każda informacja, każda sugestia czy kontakt. Baza nie ma charakteru naukowego, ale postaramy się zweryfikować przekazywane nam informacje i odpowiednio aktualizować listę więźniów. Za treść informacji znajdujących się w bazie Fundacja nie może jednak ponosić odpowiedzialności.

Dodaj więźnia

50 000

Liczba więźniów

2938

Liczba więźniów Zidentyfikowanych

NIESKOŃCZONA

Nieskończona pamięć o ofiarach