Pięciu potomków więźnia w Forcie

Nagrody nagrodami, ale czas na kolejną relację. Otóż podczas ostatniego dnia otwartego w Forcie spotkaliśmy aż pięciu przedstawicieli rodziny Państwa Kawieckich. Przyszli odwiedzić miejsce śmierci swoich bliskich: Aleksandra Kawieckiego oraz braci Seweryna i Stanisława Jabłonowskich. O tych ostatnich jeszcze wspomnimy, poniżej chcieliśmy przedstawić sylwetkę pana Aleksandra Kawieckiego. Aresztowany został przez gestapo w dniu 19 czerwca 1944 r. pod zarzutem nielegalnej działalności - przynależności do ruchu oporu (WO - Wiederstandsorganisation). Przewieziony został na posterunek żandarmerii w Grudusku a następnie osadzony w więzieniu policyjnym w Mławie. Stąd trafił do Fortu III w Pomiechówku. Zamordowany został w egzekucji z 30 lipca 1944 r. W ekshumacjach z kwietnia 1945 r. brała udział jego żona Czesława Kawiecka. Rozpoznała ciało męża po butach. Zwłoki leżały we wspólnej mogile, jedne na drugich z poskręcanymi drutem rękami. Zachowało się niepublikowane dotąd nigdzie zdęcie z ekshumacji, na których widać Panią Czesławę (druga od lewej strony – zdjęcie powyżej, dalsze w Bazie Więźniów). Ciało męża przewiozła na cmentarz w Dzierzgowie, gdzie do dziś spoczywa. Zachowały się dokumenty gestapo dotyczące Pana Aleksandra Kawieckiego oraz jego karta osobowa. Rodzina wystąpiła już do IPN z wnioskiem o ich udostepnienie. Mamy nadzieję na uzyskanie dalszych informacji o losach i życiu Pana Aleksandra.