Córka więźnia, która nigdy nie zobaczyła swojego ojca

Trzecią córką więźnia, która opowiedziała o swoim ojcu w dniu 4 czerwca, była Pani Elżbieta Orlicka. Ojciec Pani Elżbiety – Zacheusz Moszczyński brał udział w kampanii wrześniowej jako podoficer łączności w Zgrupowaniu Warszawa - Modlin. Do ZWZ/AK wstąpił w 1940 r. (ps. Twardy) i działał w konspiracji wraz z żoną Konstancją (łączniczka - ps Pospieszna). W prowadzonym przez małżonków Moszczyńskich  sklepie masarskim odbywały się spotkania konspiracyjne i przechowywano w nim broń. Zacheusz Moszczyński został aresztowany latem 1943 r. Był więziony i bestialsko torturowany w Ciechanowie, Mławie a w końcu w Forcie III. Na przesłuchania w Forcie przynoszono go czasem na noszach. W dniu 29 października 1943 r. został powieszony a ciało jego spalone. Nigdy nie zobaczył swojej córki Elżbiety, która urodziła się już po jego aresztowaniu.