Otwarte soboty – zimowa przerwa adaptacyjna

Właśnie uzyskaliśmy informację, od działającego przy Ministrze Obrony Narodowej - Zespołu do Spraw Upamiętnienia Martyrologii Ofiar II Wojny Światowej w Forcie III w Pomiechówku, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez Agencję Mienia Wojskowego prac adaptacyjnych, niezbędnych dla zwiększenia bezpieczeństwa osób zwiedzających Fort III w Pomiechówku, kolejna otwarta sobota i związane z tym zwiedzanie Fortu będzie miało miejsce w kwietniu tego roku. Będziemy o tym przypominać z odpowiednim wyprzedzeniem.