Udział rodzin w pogrzebie

Uwzględniając ograniczenia i ryzyka związane z pandemią, ale biorąc też pod uwagę doniosłość planowanych uroczystości pogrzebowych na Forcie III w Pomiechówku, w szczególności dla bliskich więźniów zamordowanych na Forcie, BUWiM IPN wyraziło zgodę na udział w uroczystościach przedstawicieli rodzin więźniów. Bardzo prosimy, aby osoby, które chciałyby brać udział w pogrzebie przesłały nam taką informację do 16 grudnia, na adres: fundacja@forttrzecipomiechowek.org  Jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników. Oczywiście aktualna jest deklaracja BUWiM IPN, że po uroczystości zostanie udostępniony w mediach społecznościowych IPN oraz na Kanale YouTube „IPNtv” film relacjonujący pogrzeb. Ostateczny, uroczysty pogrzeb państwowy wszystkich odnalezionych na terenie Fortu III szczątków ofiar zbrodni niemieckich odbędzie się na wybudowanym w tym celu cmentarzu wojennym. Opracowanie projektu tego cmentarza i przygotowania do realizacji inwestycji na Forcie będą w przyszłym roku przedmiotem współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej i Wojewody Mazowieckiego.

 Zdjęcie: rodziny więźniów podczas uroczystości na Forcie w lipcu 2019 r. (Wojciech Filipiak, Gazeta Nowodworska)