Zosiu, pamiętamy!

Fort III jeszcze długo nas będzie zaskakiwał. Dziś Piotr Skonieczny znalazł poniższy napis na ścianie koło okna. Zosia Krauze (Krauzówna) miała 22 lata. Pochodziła z Zakroczymia. Była strasznie przez gestapowców katowana a napis wyryła na ścianie koszar - stojąc wiele dni w celi metr na metr. Śpiewała cicho w nocy, aby dodać sobie otuchy. Niemcy zamordowali ją 30 lipca 1944 r. Ekshumowana w 1945 r. spoczywa na cmentarzu w Zakroczymiu. Zosiu, pamiętamy!