Cykliczne artykuły w TN

Przypominamy, że Tygodnik Nowodworski w stałym cyklu publikuje aktualności z Fortu III. Aktualności ukazują się raz w miesiącu, od kilkunastu miesięcy. Dzięki nim czytelnicy Tygodnika i jego regionalnych wydań (Jarmark Mazowiecki, Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Pułtuski i Czas Ciechanowa) mogą poznać najbardziej aktualne informacje z Fortu. Mamy do dyspozycji z reguły dwie strony Tygodnika. Bardzo nas ta współpraca cieszy. Wszak nie wszyscy korzystają z internetu…

Powyżej widok wydania sierpniowego.