"Wysoce zdradziecka działalność"

Zdjęcie powyższe to owoc spotkania w Forcie. Marian Wild, nauczyciel, żołnierz AK ps. „Dzik”. Dowódca placówki w Lelicach (pow. sierpecki). Zamordowany w Forcie w dniu 4 lutego 1944 r. za „wysoce zdradziecką działalność” (vide: Baza Więźniów). Wspólnie z rodziną Pana Mariana i IPN będziemy szukać o nim wszelkich informacji.