Pomnik zrewitalizowany

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Orlen i pracy firmy Granity Skwara Group s.c., Pomnik Ofiar II Wojny Światowej stojący przy szkole podstawowej w Pomiechówku został zrewitalizowany. Prace naprawcze wykazały dość istotne osłabienie konstrukcji pomnika i słabą jakość powierzchni. Bez starcia i ponownego odtworzenia wierzchniej warstwy pomnika oraz gruntownych prac konstrukcyjnych (czego program prac nie zakładał), lepszego efektu osiągnąć się nie da. My uważamy jednak że, efekt prac jest mimo wszystko bardzo dobry.
Mamy nadzieję, że teraz Lasy Państwowe (na terenie których pomnik stoi), władze lokalne i szkoła podstawowa wykonają kolejny krok i odpowiednio zadbają o pomnik oraz wypielęgnują teren wokół niego.
Bardzo dziękujemy Fundacji Orlen za sfinansowanie rewitalizacji a firmie Granity Skwara Group s.c. za wykonanie prac o wartości przewyższającej posiadany przez nas budżet. Bardzo to doceniamy.