Projekty

„Fort III Pomiechówek – dziedzictwo, edukacja, turystyka”

Projekt zakłada realizację dwóch grup działań. Pierwsza grupa obejmuje: organizację lekcji historii (nie tylko dla młodzieży) w oparciu o dzieje Fortu III Pomiechówku, organizację i przeprowadzanie tzw. spotkań historycznych na Forcie, poszukiwanie świadków historii, dokumentacji, materiałów historycznych, aktualizację, tłumaczenie i wydruk broszury edukacyjnej o historii Fortu III w Pomiechówku, napisanie i wydruk broszury o Forcie jako obiekcie militarnym, a także prowadzenie prac porządkowych i organizacyjnych na Forcie oraz wytyczenie ścieżek zwiedzania.

Druga grupa działań obejmuje: a) kampanię informacyjno-promocyjną, na którą złożą się m.in: opracowanie logotypu i systemu identyfikacji wizualnej Fortu, realizacja video promocyjnego Fortu, realizacja i publikacja materiałów video o historii i znaczeniu Fortu w serwisie YouTube. b) projekt edukacyjny skierowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach, którego szkoły te otrzymają film i prezentację multimedialną do samodzielnego przeprowadzenia lekcji w szkole, a po jej przeprowadzeniu możliwość wzięcia udziału w konkursie z cennymi nagrodami.

Zadanie publiczne realizowane 19.04 – 31.12. 2021
Sfinansowano ze środków
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
nazwa zadania
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
tytuł zadania
„Fort III Pomiechówek – dziedzictwo, edukacja, turystyka”
Dofinasowanie: 350 000 PLN
Całkowita wartość projektu: 350 000 PLN