Jesteśmy OPP!

Miło nam poinformować, że dołączyliśmy właśnie do grona elitarnych podmiotów, określanych jako organizacje pożytku publicznego (OPP). Oto jakie warunki musieliśmy pełnić:
1) prowadzimy ponad 2 lata działalność pożytku publicznego;
2) posiadane środki przeznaczamy wyłącznie na działalność pożytku publicznego;
3) mamy radę nadzorczą, której członkowie są niezależni, niekarani, mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (u nas nie otrzymują wynagrodzenia);
4) mamy zarząd, którego członkowie nie są karani;
5) statut nasz zabrania:
a) udzielania pożyczek na rzecz członków organów lub ich bliskich,
b) przekazywania majątku na rzecz członków organów oraz ich bliskich,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów oraz ich bliscy, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
6) przeszliśmy pozytywnie weryfikację sądową i w rejestrze sądowym odnotowano nasz status jako OPP (vide zdjęcie);
7) nasze sprawozdania finansowe będziemy publikowali na stronie internetowej Fundacji.

W oczach podmiotów publicznych stajemy się jeszcze bardziej wiarygodni. To dobrze przysłuży się naszej sprawie. Cieszymy się.