Zagadka dotycząca kolejnego Posła na Sejm II Rzeczypospolitej

W jednej z ostatnich Aktualności pisaliśmy o nieprecyzyjnych informacjach w Bibliotece Sejmowej dotyczących Posła na Sejm - Pana Juliana Łabędy. Tym razem chcemy wskazać na uzasadnione wątpliwości dotyczące informacji w w/w Bibliotece Sejmowej o kolejnym Pośle II Rzeczypospolitej zamordowanym w Forcie III – Panu Józefie Nodzykowskim. Może z Państwa pomocą uda się wątpliwości rozwiać i zagadkę rozwiązać.

W 1943 r. więźniami Fortu III w Pomiechówku byli w jednym czasie dwaj mężczyźni o tym samym imieniu i nazwisku – Józef Nodzykowski (vel Nodżykowski).  Jeden z nich był Posłem na Sejm II Rzeczypospolitej i został w Forcie zamordowany, drugi z Fortu wysłany został do KL Mauthausen i wojnę przeżył. Józef Nodzykowski, który wojnę przeżył urodził się 18.03.1893 r. w Kacicach i w Kacicach mieszkał. Zachowała się jego karta obozowa (vide zdjęcie z dokumentów ITS) i składane przez niego zeznania.

Tymczasem na stronie Biblioteki Sejmowej mowa jest o Pośle Józefie Nodzykowskim, „urodzonym 18 lub 19 marca 1893 r. w Kacicach, zamordowanym prawdopodobnie w 1943 r.”. Pytanie jest oczywiste: czy aby w Bibliotece Sejmowej nie pomylono danych dwóch osób? Czy jest możliwe, że dwóch Józefów Nodzykowskich urodziło się tego samego dnia, w tym samym miejscu, obaj byli więźniami Fortu w tym samym czasie, z czego jeden był Posłem zamordowanym w Forcie a jeden pobyt w Forcie przeżył? Ciężko w taki zbieg okoliczności uwierzyć…

Może ktoś z czytelników pomoże rozwiązać zagadkę danych osobowych dwóch Józefów Nodzykowskich?

Jakby sprawa była mało złożona, na stronach Instytutu Pileckiego nazwisko Józefa Nodzykowskiego jest przekręcone na Nardykowski.