Raport z badania celi śmierci

Właśnie otrzymaliśmy raport z badań celi śmierci Fortu III w Pomiechówku, wykonany przez Międzywydziałowy Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, ze środków przekazanych nam przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Zanim przeanalizujemy i zrelacjonujemy treść, prezentujemy formę (dwa zdjęcia i oddzielnie film). Na nas forma zrobiła duże wrażenie. Do raportu dostaliśmy dodatkowo setki zdjęć. Dziękujemy Instytutowi i Fundacji PGNiG. Razem robimy coś naprawdę dobrego.