Kolejna wzruszająca rozmowa z synem więźnia

Ostatni weekend przyniósł wzruszającą rozmowę z Panem Januszem Kocięckim - synem Pana Lucjana Kocięckiego. Pan Lucjan Kocięcki był żołnierzem 6pp w czasie wojny bolszewickiej, nauczycielem, członkiem AK. Został zamordowany w Forcie, w masowej egzekucji, w dniu 31 maja 1943 r.

Oto sylwetka Pana Lucjana: Lucjan Kocięcki