Pozostali ułani 11 PUL

Mamy zdjęcie jeszcze jednego ułana z 11 PUL – Bolesława Borowieckiego (pochodzi z cytowanej książki Ryszarda Juszkiewicza o 11 PUL). Pan Bolesław był przed mobilizacją plutonowym, członkiem plutonu trębaczy (sax sopran plus kotły). Inny z zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku ułanów – Czesław Popielnicki też był członkiem ww. plutonu i grał na kornecie. Z ww. publikacji uzyskaliśmy także dodatkowe informacje o wachmistrzu Stanisławie Jaworskim. Był we wrześniu 1939 r. chorążym pułku i  opiekował się sztandarem pułku (tzw. sztandarowy był z reguły kawalerem VM). Wiemy też, że wraz z wachmistrzem Franciszkiem Derasem aresztowani zostali przez gestapo jego dwa synowie - Lech i Jerzy.  Obu Niemcy rozstrzelali w styczniu 1945 r., w Starych Jabłonkach. Kolejny z 10 aresztowanych ułanów – wachmistrz Walenty Charszla to uczestnik wojny 1920 r. W czasie II wojny światowej należał do PONS-u (Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny) do Podokręgu Północnego Mazowsza a potem NSZ. Był dowódcą kompanii na miasto Ciechanów.

Więcej o ułanach 11 PUL można znaleźć w Bazie Więźniów na www Fundacji.

Wszyscy ułani aresztowani zostali w ramach akcji odwetowej gestapo w dniu 29 czerwca 1944 r. Podejrzani byli o wykonanie wyroku, w Śmiecinie pod Ciechanowem, na niemieckim urzędniku – Gustavie Podlichu.