Zmarła pani Maria Górecka, zd. Bieniek

Smutne okoliczności często występują po sobie. Właśnie dowiedzieliśmy się, że we czwartek, na cmentarzu w Nasielsku, pochowana została pani Maria Górecka, z domu Bieniek. Była córką nasielskiego organisty, muzyka, społecznika, nauczyciela, żołnierza AK, zamordowanego w Forcie III w Pomiechówku - Jana Bieńka. Jeszcze na spotkaniu w 2018 r. opowiadała nam o losach swoich i ojca, nie ukrywając nigdy niezaspokojonej tęsknoty za nim. Ze wzruszeniem wysłuchaliśmy historii jak prawie zdekonspirowała ukrywającego się na wsi ojca, bo w tajemnicy przed wszystkimi poszła (wiele kilometrów pieszo), aby go odwiedzić. Swoją wyprawę wyjaśniła, krótkim zdaniem: „Mała byłam, nie mogłam wytrzymać, tak bardzo go kochałam”. W 2019 r. rozmowę z panią Marią nagrał na taśmie filmowej IPN.

Składamy głębokie wyrazy współczucia całej Rodzinie pani Marii.

Powyżej zdjęcie z koleżankami z 1951 r (pani Maria 2 od lewej). Za zdjęcie bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Krasoniowi.