Aresztowania w Pniewie

Do Fortu III w Pomiechówku Niemcy kierowali często całe grupy więźniów w jednym transporcie. Tak też było z żołnierzami AK ze wsi Pniewo (pow. Zatory/Pułtusk). W dniu 18 maja 1944 r. kilkuset niemieckich żołnierzy otoczyło wieś. Wszystkich mężczyzn zgromadzili wokół kościoła. Po wstępnym przesłuchaniu na plebanii, wyselekcjonowali grupę około 50 mężczyzn, którzy należeli do AK. Wskazał ich konfident. Przewieźli ich najpierw do więzienia w Pułtusku a po dwóch dniach do Fortu III w Pomiechówku. Po brutalnych przesłuchaniach zarzucili im przynależność do organizacji, której celem była „walka zbrojna o niepodległość Polaków i wyzwolenie byłych ziem polskich spod panowania Niemców”. Po kilku tygodniach większość z nich skierowali do KL Stutthof.

Mamy w Bazie Więźniów nazwiska 31 mężczyzn z Pniewa, ale kontakt z rodziną i zdjęcie tylko jednego z nich (Mariana Bajno). Listę więźniów prezentujemy powyżej. Liczymy, że odezwie się do nas rodzina lub znajomi któregoś z nich. A może ktoś posiada informacje pozwalające listę uzupełnić? Może wesprze nas lokalna społeczność?