Analizujemy zdjęcie

Opublikowane przez nas wczoraj, zdjęcie lotnicze Fortu z 1947 r. (z zasobów Wojskowe Biuro Historyczne), ma jak pisaliśmy wiele ciekawych elementów. Proszę spojrzeć na miejsca zaznaczone zielonymi okręgami. Czyżby to były dawne stanowiska strzelnicze? Białe okręgi pokazują zaś dziwne plamy na wałach. Jakby wydeptana zieleń. Czyżby to miejsca zadeptane przez ludzi przyglądających się ekshumacjom dwa lata wcześniej (kwiecień 1945 r.)?