Aleksander Suwiński - "Wir"

Dziś dwa słowa o drugim z braci Suwińskich – Aleksandrze (ps. Wir). Został aresztowany przez gestapo na początku kwietnia 1943 r. razem ze starszym bratem Jerzym i innymi członkami AK z Nasielska. Pracował wtedy w Nasielsku jako sprzedawca, w należącym do Niemców „sklepie żelaznym”. Po kilkudniowym pobycie na gestapo w Nowym Dworze Maz. trafił do Fortu III w Pomiechówku. Nie przyznał się do przynależności do AK, wytrzymał bestialskie przesłuchania (do końca życia miał ślady pogryzień przez psy na nogach) i być może dlatego przeżył. Został skierowany do KL Mauthausen. Ostatnie 300 km podróży do Mauthausen szedł pieszo, z wielką kolumną więźniów. Po wyzwoleniu obozu przez wojska amerykańskie musiał pozostać w Niemczech, ponieważ z powodu bardzo złego stanu zdrowia od razu trafił do amerykańskiego szpitala polowego. Wrócił do domu dopiero w 1946 r.

Na zdjęciu: zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach UNRRA. Więcej zdjęć w Bazie Więźniów