Aktualności z Fortu III w prasie

Tygodnik Nowodworski, Jarmark Mazowiecki, Mazowieckie To i Owo, Tygodnik Pułtuski i Czas Ciechanowa publikują kolejne nasze aktualności z Fortu III w Pomiechówku. Polecamy lekturę i dziękujemy Wydawcy.