Spotkanie z rodziną więźnia

W dniu dzisiejszym w siedzibie Fundacji miało miejsce spotkanie z Panem Wojciechem Graczykiem, który jest wnukiem więźnia Fortu III w Pomiechówku - Stanisława Graczyka. Pan Wojciech Graczyk podzielił się z nami wiedzą o swoim przodku, przekazał informacje o przyczynach i przebiegu aresztowania oraz pozostawił kopie dokumentów o swoim dziadku. Bardzo dziękujemy za spotkanie i materiały, które pomogły nam uzupełnić informacje w Panu Stanisławie Graczyku w Bazie Więźniów.