Warsztaty z Archiwistami IPN

Wczoraj w Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek miała miejsce szczególna lekcja historii, połączona z warsztatami dla uczniów klas 7 i 8 z miejscowej szkoły podstawowej. Spotkanie było poświęcone historii więzienia gestapo na Forcie III. Spotkanie poprowadzili archiwiści z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Dorota Grzechocińska i Janusz Piwowar. Nie było to pierwsze spotkanie dzieci z Fortem. Wcześniej uczestniczyli w lekcji historii na Forcie i biorą udział w projekcie edukacyjnym o Forcie. Tym razem, na podstawie dokumentów źródłowych (w tym dokumentów niemieckich z zasobów Instytut Pamięci Narodowej dzieci odtworzyły losy kilku więźniów. Praca z dokumentami archiwalnymi była dla nich czymś nowym. Archiwiści IPN byli bardzo pozytywnie zaskoczeni jak dużą wiedzę posiadają dzieci. Rodzice mogą być dumni również z ich zaangażowania i spostrzegawczości. To niewątpliwie również efekt bardzo dobrej pracy nauczycieli. Dziękujemy organizatorom, prelegentom, dzieciom i Szkole w Pomiechówku.