Ruch oporu w Borowiczkach

W zasadzie co kilka dni przypada jakaś smutna rocznica tragicznych wydarzeń związanych z Fortem III w Pomiechówku. Dziś mija rocznica uwięzienia w Forcie, za przynależność do AK, siedemdziesięciu czterech mężczyzn z gminy Borowiczki (większość została zatrzymana dokładnie 11.12.1943 r.). Aresztowanych Mieczysława Durkę i Szczepana Gomułkę Niemcy zmordowali w Forcie. Pięciu mężczyzn zwolnili a resztę, po bestialskich przesłuchaniach, skierowali do obozów koncentracyjnych (zachowały się wszystkie imiona i nazwiska). W końcowym raporcie gestapowiec napisał: „Podsumowując można powiedzieć, że polski ruch oporu w gminie Borowiczki został rozbity i zlikwidowany. Dalszej większej liczby aresztowań w najbliższej przyszłości nie należy się spodziewać.”

Jakby nie znał powiedzenia, że krew męczenników rodzi mścicieli…

Na zdjęciu tablica pamiątkowa sprzed Cukrowni w Borowiczkach, gdzie większość aresztowanych pracowała.