Młodzież pomaga

Wczoraj w pracach porządkowych na Forcie III w Pomiechówku pomogło nam pięciu uczniów z klasy 3 TS, Zespołu Szkół Zawodowych z Nowego Dworu Maz. wraz z wychowawcą – Panem Marcinem Grzechem. Kosili, karczowali, porządkowali groby. Powiedzieli, że wrócą silniejszą grupą.

Panowie – podziękowania i szacunek!