Spotkanie z dziewięcioma więźniami Fortu

Czas opowiedzieć o spotkaniu, które odbyło się w piątek – 11 października. Tego dnia, przy jednym stole usiedliśmy z dziewięcioma więźniami Fortu III, aby porozmawiać o ich wspomnieniach z czasów wojny. Przede wszystkim chodziło nam o wspomnienia związane z wysiedleniem Sochocina i okolic w marcu 1941 r., pobytem mieszkańców Sochocina w Forcie III w Pomiechówku oraz w obozie w Działdowie. Chcieliśmy też podjąć próbę rozstrzygnięcia wątpliwości i różnic co do przebiegu niektórych zdarzeń. W przyjaznej atmosferze GOK w Sochocinie, przy kawie, herbacie i słodkościach zaoferowanych przez Pana Wójta oraz przy udziale dwóch kamer Wydziału Notacji IPN odbyliśmy bardzo dobre, 4 godzinne spotkanie. Omówiliśmy wszystko na tyle dokładnie, na ile było to możliwe. Dyskutowaliśmy o przebiegu wysiedlenia, drodze do Fortu, codziennym życiu więźniów w Forcie, ucieczkach, wysyłkach na roboty, stosunku wachmanów do więźniów narodowości polskiej i żydowskiej oraz wpływie tych wydarzeń na życie naszych rozmówców. Omawialiśmy zdjęcia i pamiątki. Naszym zdaniem powstał bardzo dobry materiał historyczny. Nie co do wszystkiego nasze zacne grono rozmówców było zgodne. Zgodnie jednak wszyscy uznali, że obrazy z dalekiej przeszłości mogły różnie zapisać się w pamięci dzieci, którymi nasi rozmówcy byli w czasie wojny. Dzięki rozmowie potwierdziliśmy też, że żyje co najmniej 24 więźniów Fortu. Ze wszystkimi będziemy chcieli porozmawiać. Na zdjęciu ośmiu z dziewięciu więźniów, z którymi rozmawialiśmy w piątek (od lewej: Halina Wodzyńska zd. Ciborska, Marianna Filipecka zd. Biedrzycka, Teresa Ślubowska zd. Święcka, Tadeusz Kowalkowski, Marianna Brzozowska zd. Słomczewska, Henryka Zielińska zd. Chojnacka, Elżbieta Gadomska zd. Zmysłowska, Teres Łapa zd. Dziedzicka – nie ma na zdjęciu dziewiątego uczestnika spotkania - Pana Aleksandra Więckowskiego).