Kolarze na Forcie III

Podczas ostatnich prac archeologicznych na Forcie III w Pomiechówku, prowadząca je Łódzka Fundacja Badań Naukowych odkryła wiele elementów rowerów, zakopanych w jednym miejscu. Mamy wytłumaczenie dla tego znaleziska. Otóż dowódca obrony Fortu III – kpt. Bernard Rytel, wykorzystywał kolarzy (żołnierze na rowerach, należący do 13 kompanii 28 Dywizji Piechoty) do przenoszenia informacji oraz działań zwiadowczych. Oto fragment jego meldunku z 28 września 1939 r.: „Melduję, że pomimo wysłania dwóch kolarzy przed dwoma godzinami dotychczas 4/72 pp nie przybyła (...). Jedyny mój odwód w chwili obecnej to 12 ludzi (…) i plut. kolarzy dywizyjny w sile 35 ludzi, który o świcie odchodzi do Modlina.”

Chyba z Fortu o świcie nie odeszli, bo tego dnia Fort się poddał.

Zdjęcie rowerowej ramy pochodzi ze sprawozdania z badań archeologicznych na Forcie III.