Badania ruszyły

Międzyuczelniany Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki rozpoczął właśnie, zapowiadane przez nas, badania na Forcie III w Pomiechówku. O przebiegu oraz ich wynikach będziemy Państwa informowali. Dziś była termowizja.

Dziękujemy jeszcze raz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza za pomoc w sfinansowaniu badań.