Międzynarodowe warsztaty archiwistów

Przedstawiciel naszej Fundacji był jednym z prelegentów międzynarodowych warsztatów dotyczących baz danych ofiar niemieckich i sowieckich represji. Prezentacja dotycząca bazy więźniów Fortu III, spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Dzięki m.in. takim konferencjom mamy szansę na uzyskanie informacji o Forcie i jego więźniach z innych archiwów. Dziękujemy Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej za zaproszenie. Jesteśmy dumni, ze mogliśmy się zaprezentować w tak znamienitym gronie.

Więcej o warsztatach tu napisało AIPN:

W dniach 13–14 czerwca w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej odbyły się warsztaty poświęcone elektronicznym bazom danych, zawierającym informacje o ofiarach represji niemieckich i sowieckich. Warsztaty otworzyli zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski i dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk, a moderowali zastępca dyrektora AIPN dr Mariusz Żuławnik i Dawid Chomej z Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej.

Celem warsztatów była integracja instytucji tworzących i wykorzystujących w swojej działalności bazy danych, wymiana doświadczeń w zakresie metodyki tworzenia aplikacji, zbierania informacji, a następnie ich weryfikacji i przetwarzania, a także promocja tychże baz w środowisku historyków i archiwistów.

Elektroniczne bazy danych zaprezentowali zaproszeni prelegenci z Polski i zagranicy – dr Sylvia Naylor z Narodowej Administracji Archiwów i Rejestrów w Waszyngtonie, Sarah Kopelman-Noyes z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, Iwona Cichoń-Halot z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, dr Krzysztof Antończyk z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Ülle Kraft z Estońskiego Instytutu Pamięci Historycznej, Giora Zwilling z Arolsen Archives, dr hab. Rüdiger Ritter z Centrum Dokumentacyjnego Haren/Maczków w Niemczech, mec. Piotr Jeżółkowski z Fundacji Fort III Pomiechówek, prof. dr Artūras Grickevičius i Titas Juocys z Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy oraz Marek Możejko z Archiwum IPN.

W warsztatach udział wzięli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytutu Pileckiego i Politechniki Warszawskiej, a także pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej.

Zaproszeni goście zwiedzili Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz Izbę Pamięci Strzelecka 8.

#ArchiwumIPN #IPN