Ekshumacje na terenie Fortu III w Pomiechówku

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją uzyskaną z IPN, dnia 10 października br. rozpoczęły się prace ekshumacyjne na terenie Fortu III w Pomiechówku. Postaramy się informować o ich przebiegu.

Więcej informacji znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://ipn.gov.pl/pl/upamietnianie/biezaca-dzialalnosc-biu/59518,Poczatek-prac-ekshumacyjnych-w-Pomiechowku-Pomiechowek-10-pazdziernika-2018.html