Bezcenne wsparcie

Każda udzielona nam pomoc jest cenna, ale musimy wspomnieć o osobie, która wspiera nas szczególnie. Pan Adam Traczyk z Nowego Dworu Maz. pomaga nam nie tylko wyszukując zdjęcia Fortu III w Pomiechówku na zagranicznych portalach aukcyjnych, ale również przeszukuje archiwa w poszukiwaniu informacji o Forcie i jego więźniach. Dostajemy interesujące artykuły i mapy sprzed lat, ale również urzędowe ogłoszenia prasowe o osobach, po których ślad zaginął w czasie wojny a które mogły być więzione w Pomiechówku. Oto jedno z ostatnich ogłoszeń, które przesłał nam Pan Adam. Sprawdziliśmy - wszyscy poszukiwani zostali zamordowali w Forcie III. Kolejne informacje pojawią się przy ich nazwiskach w Bazie Więźniów. Dziękujemy.