Dokumentacja szpiegowska?

Bardzo ciekawą teorię odnośnie pochodzenia planów Fortu III z przełomu wieków, przedstawił Pan Stefan Fuglewicz. Otóż twierdzi, że: „plan który załączamy poniżej (ze zbiorów CAW) wykonany został na początku XX w., na podstawie materiałów szpiegowskich. Przedstawia Fort III po modernizacji z końca XIX w., ale odbiega znacznie od stanu faktycznego:

plan (rzut) fortu ma niewłaściwy kształt i pominięto położony za fosą szyjowa plac broni,

wał powinien być dwukrotnie szerszy, a na jego koronie brakuje ław działowych,

tradytory zaznaczono zbyt blisko fosy i z inaczej umieszczonym wejściem,

zamiast dwóch schronów piechoty pokazano jeden i o innej formie,

inne jest położenie bram w murze szyjowym i zjazdów do fosy oraz kształt kaponiery szyjowej,

poterna centralna jest na planie przerwana, a galeria przeciwskarpowa nie dochodzi do końca barków i łączy się z bocznymi poternami.

Różnice te wynikają z błędnych lub niepełnych informacji, dostarczonych przez szpiegów. Podobne błędy zawierają wykonane równocześnie niemieckie plany pozostałych fortów Twierdzy Modlin. Na podstawie tego planu powstał poniższy rysunek perspektywiczny (ze zbiorów Wojskowe Biuro Historyczne), powtarzający jego błędy.”

Możemy dodać ze swojej strony, że być może zdjęcia, które otrzymaliśmy od WBH, które wyglądają jak zdjęcia szpiegowskie (vide Archiwum na naszej stronie www ) były podstawą tworzenia tych planów? Może to spójny komplet dokumentów?