Żołnierz 32pp, KOP, Żandarmerii

Kolejny owoc sobotnich spotkań na Forcie III w Pomiechówku (i jedna z przyczyn, dla których tak bardzo lubimy je organizować ). Od Pani Barbary Witek otrzymaliśmy zdjęcia jej stryja - Józefa Mączewskiego. Pan Józef mieszkał w Kocięcinie Brodowym (pow. Sierpc). Był żołnierzem 32 pułku piechoty, Korpusu Ochrony Pogranicza i kapralem żandarmerii. Działał w ruchu oporu pod pseudonimem Grażyna. Został aresztowany i stracony przez Niemców na Forcie III w dniu 4.02.1944 r. Na zdjęciu pan Józef jest po lewej stronie - w mundurze 32 pułku piechoty.