Napisy wyryte przez więźniów na ścianie celi śmierci (tzw. cela zero) w budynku koszar