Plomba, łańcuszek i kółka

W otworze wentylacyjnym jednego ze schronów amunicyjnych Fortu III znaleźliśmy plombę carską i łańcuszek. Łańcuszek jest ozdobny i prawdopodobnie srebrny. Do tego w piasku na podłodze leżała łuska a na ścianach schronu są kołeczka, które znamy ze ścian więziennych Fortu i siedziby gestapo w Nowym Dworze Maz. Naszym zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że tu również gestapo przetrzymywało więźniów.