Wspólnie odtwarzamy historię

Czasem publikacje zawierają nieprecyzyjne informacje, czasem rodzina więźnia ma niepełne dane, czasem świadek pomyli miejsca lub daty. Często udaje nam się wyjaśnić i skorygować niejasności – w dużej mierze dzięki pomocy Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Tak było w sprawie więźnia Fortu III w Pomiechówku – pana Pawła Września – sekretarza Gminy Janowiec Kościelny. W książce Ryszarda Juszkiewicza „Gmina Szczepkowo Borowe (Janowiec Kościelny) w latach 1939-1945”, pan Paweł Wrzesień wymieniony jest jako żołnierz AK, który został aresztowany przez gestapo w 1943 r. i we wrześniu 1944 r. zamordowany w Forcie III w Pomiechówku. Pan Piotr Grzybowski – prawnuk Pawła Września, przekazał nam, że rodzina nie słyszała, aby pan Paweł był więźniem Fortu III, posiada natomiast jego list wysyłany z KL Mauthausen. Poprosiliśmy o pomoc Archiwum IPN. Okazało się, że pan Paweł Wrzesień był więźniem Fortu III w Pomiechówku. W dniu 3 grudnia 1943 r. został z Fortu przetransportowany do KL Mauthausen. Tu zmarł 5 kwietnia 1944 r.

Załączamy portret pana Pawła Września, otrzymany od prawnuka.

Nowe informacje i dokumenty ujrzały światło dzienne…

Warto dodać, że zięciem pana Pawła Września był Stanisław Grzybowski - członek AK i BCh (komórka legalizacyjna „Apasz”, Podokręgu Wkra), zamordowany przez gestapo w Forcie III w Pomiechówku.