Pani Genowefa całe życie szukała Ojca

Dziś spotkaliśmy się z Panią Genowefą Kowalską, z domu Kozłowską. Ojciec Pani Genowefy - Jan Kozłowski został aresztowany przez Gestapo w dniu 30 maja 1943 r. Przyszli nocą, kazali się ubierać i zabrali bez słowa. Pani Genowefa miała roczek, jej siostra 3 lata. Matka biegła z nimi na rękach za wozem, którym zabierany był mąż, aż gestapowiec zagroził, że zacznie strzelać. To były ostatnie chwile kiedy go widziały. Pani Genowefa przez całe życie poszukiwała ojca. Dowiedziała się jedynie, że był widziany jak leżał na ziemi, w towarzystwie innych spętanych mężczyzn, w Famułkach Królewskich. Szukała mogił wojennych, zapalała świeczki na okolicznych cmentarzach, pytała ludzi, aż napisała do IPN. Pod koniec 2018 r. dowiedziała się, że jej tata został skazany na śmierć i zamordowany w Forcie w dniu 25 czerwca 1943 r. Zgodnie z dokumentami należał do Gwardii Ludowej i był dowódcą grupy, która dokonała ponad 7 akcji z bronią w ręku. Nadal spoczywa gdzieś w Forcie.