Współpraca z MIK

Z radością informujemy, że w dniu 12.02.2021 r. Fundacja Fort III Pomiechówek zawarła z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, działającym przy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, umowę współpracy naukowej w ramach działań konserwatorskich i badawczych na polu ochrony dziedzictwa kulturowego Fortu III w Pomiechówku. Współpraca daje szanse realizacji wspólnych przedsięwzięć, m.in. w zakresie tworzenia projektów o charakterze naukowo – badawczym, prowadzenia prac konserwatorskich, archeologicznych i badawczych na terenie Fortu, organizacji i udziału w konferencjach, wydawania prac naukowych, promowania idei ochrony i upamiętnienia Fortu III.

Bardzo się cieszymy z tej współpracy oraz tego, że do sprawy ustalania i utrwalania historii Fortu III oraz losów jego więźniów dołączył na stałe ważny partner.

Zdjęcie – prsc strony internetowej MiK