Świadczenia dla rodzi więźniów Fortu

W związku z pytaniami rodzin więźniów Fortu III o możliwość uzyskania ulg lub świadczeń w związku z pobytem lub śmiercią w Forcie ich bliskich, zwróciliśmy się z oficjalnym zapytaniem w tej sprawie do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odpowiedź prezentujemy na zdjęciu powyżej.