Nieznani ułani

Kończąc na razie wątek ułanów 11 PUL z Ciechanowa, zamordowanych w Forcie III w Pomiechówku… Pan Cezary Szymczak przesłał nam też, należące do wachmistrza Wacława Komorowskiego, zdjęcia z ułanami, na których są zapewne jego koledzy z pułku a także zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły podoficerskiej Wincentego Dzilińskiego. Może to on jest na powyższym zdjęciu? A może jeden z 9 pozostałych ułanów rozstrzelanych na Forcie? Wierzymy że kiedyś uda się to ustalić. A może ktoś może w tym pomóc?