Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji o losach bliskich represjonowanych przez III Rzeszę i Związek Sowiecki w latach 1939-1956, zachęcamy do kontaktu z Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej. Utworzone przez IPN Centrum, dzięki nowoczesnym narzędziom poszukiwawczym oraz coraz większej wiedzy na temat zgromadzonej dokumentacji, pomaga rodzinom, które przez dziesięciolecia nie były w stanie poznać losów swoich bliskich.

Zachęcamy do przesyłania zapytań przez formularz kontaktowy.