Cela śmierci tuż po wyzwoleniu

Od Pana Cezarego Szymczaka otrzymaliśmy dwa bezcenne zdjęcia z budynku koszar Fortu III w Pomiechówku. Te zdjęcia to prawdziwe perły. Wykonane zostały najprawdopodobniej w kwietniu 1945 r., podczas ekshumacji w Forcie. Pokazują celę śmierci (zero). Na zdjęciach widać ścianę zamykającą celę zero oraz wyryte nazwiska ułanów 11 PUL z Ciechanowa. Domniemanie, że to kwiecień 1945 r. wynika dwóch okoliczności: napisy na ścianach są ciemne (obecnie ledwie widoczne i jasne) a osoby, które były w Forcie podczas ekshumacji w kwietniu 1945 r, mówiły o ścianach pełnych ciemnych napisów. Po drugie zdjęcie jest w posiadaniu rodziny wachmistrza Stanisława Jaworskiego z 11 PUL (pana Cezarego Szymczaka, któremu bardzo dziękujemy za udostępnienie zdjęć). Ciała ułanów ekshumowano w kwietniu 1945 r. i pochowano w dniu 19 kwietnia 1945 r. na cmentarzu w Ciechanowie. Rodzina pana wachmistrza zrobiła więc zapewne zdjęcie lub zdobyła zdjęcie zrobione przed tą datą. To jedyne znane nam zdjęcia zrobione wewnątrz budynku fortowych koszar przed 1952 r., kiedy Fortu został zajęty przez wojsko na skład amunicji. Dziś prezentujemy pierwsze zdjęcie – ciemnych napisów. Zdjęcie całej celi zaprezentujemy jutro.