Stanisław Jędraszko i bracia

Mówiliśmy ostatnio o członkach ZWZ/AK aresztowanych w Nasielsku w dniu 8 kwietnia 1943 r. Warto wspomnieć jeszcze pana Stanisława Jędraszko. Urodził się we wsi Boby w powiecie makowskim. Ukończył Szkołę Techniczną Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Warszawie i był maszynistą. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. podjął pracę w Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Rolnik” w Nasielsku, którą zreorganizował i rozwinął, od 1939 r. obejmując funkcję jej dyrektora. Działał w ruchu oporu pod pseudonimem „Ares” i „Rolnik”. Zamordowany został wraz z innymi towarzyszami broni w dniu 31 maja 1943 r. w Forcie III w Pomiechówku.
Warto wspomnieć również braci pana Stanisława. Roman Jędraszko był majorem Wojska Polskiego. Służył m.in. w jednostce saperów w Kazuniu. Został aresztowany i wywieziony do Kozielska a potem zamordowany w Katyniu. Pośmiertnie awansowany do stopnia podpułkownika.
Wojnę przeżył tylko ostatni z braci Jędraszko - Czesław. Był filologiem klasycznym, współzałożycielem i dyrektorem liceum im. Bolesława Prusa w Warszawie.
Na zdjęciu - Stanisław Jędraszko.