Warta nr 2, woreczek nr 1

Fortyfikatorzy z RAWELIN Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii, w swoich pięknych relacjach z wizyty na Forcie, zwrócili m.in. uwagę na napisy na bocznych drzwiach koszar Fortu (na zdjęciach). Ustaliliśmy z Piotrem Skoniecznym jak to było z tymi wartami, woreczkami, kluczami, w czasie gdy na Forcie III funkcjonował magazyn amunicji Wojska Polskiego. Otóż: drzwi do magazynu z amunicją były zaplombowane plombą ołowianą. Plomba (kapsel, sznurek i ołów) miała odcisk referentki (numeru) żołnierza zawodowego odpowiedzialnego za dany magazyn. Wartownik rozprowadzający, podczas obejmowania i zdawania warty, obchodził wszystkie drzwi i sprawdzał odcisk referentki ze znanym sobie wzorem. Woreczki z numerami, o których mowa na drzwiach, to były numery woreczków (potem pojemników) z kluczami do magazynów, znajdujących się na wartowni. Każdy pojemnik (woreczek) miał numer magazynu, do którego były w nim odpowiednie klucze. Żołnierz zawodowy pobierał określony pojemnik/woreczek (klucze) a wychodząc z pracy zdawał pojemnik, który plombował swoją referentką. Tu plomba była już z plasteliny.

Co do napisu „warta nr 2” - batalion wartowniczy z Pomiechówka wystawiał 3 składy wart na dobę. Na Forcie III, czyli obiekcie K 124, była wystawiana warta nr 2. Białe cyfry na drzwiach oznaczały numer kompletu kluczy do danych drzwi.

Dziś te wszystkie napisy stanowią również element historii Fortu.

Zdjęcie z FB Dariusz Krzyształowski Dziękujemy za inspirację do zbadania i utrwalenia sprawy napisów na drzwiach.