Wsparcie od Pana Grzegorza Chabowskiego

Wyszukujemy i przypominamy tych, którzy byli więźniami Fortu III w Pomiechówku, jednak czasem musimy wspomnieć również o tych, którzy w pracy nam bardzo pomagają. Jedną z takich osób jest pan Grzegorz Chabowski. Pan Grzegorz pracuje nad książką o historii Gulczewa, z którego pochodzi jego rodzina. Gulczewo, Ośnica, Cekanowo należą do Parafii Imielnica. W dniu 11.12.1943 r. w miejscowościach tych doszło do masowych aresztowań przez gestapo. Pod zarzutem przynależności do organizacji podziemnych, Niemcy aresztowali m.in. członka rodziny pana Grzegorza - Władysława Sobka. Zatrzymani trafili do Fortu III w Pomiechówku, gdzie albo zostali zamordowani, albo wysłani do KL Mauthausen. Większość posiadanych przez nas informacji, dokumentów i zdjęć więźniów z parafii Imielnica pochodzi od pana Grzegorza. Jest z nami w stałym kontakcie i wciąż dostarcza nam nowe informacje. Ostatnio otrzymaliśmy bardzo cenne zdjęcie opisane jako „Grupa byłych więźniów politycznych obozów koncentracyjnych parafii Imielnica przed kościołem w Imielnicy - 06.01.1981 r." – publikujemy je powyżej. Dzięki wysiłkom Pana Grzegorza, na zdjęciu zidentyfikowanych zostało siedmiu byłych więźniów Fortu III w Pomiechówku: Jan Stańczak - stoi 2 od prawej, Czesław Niedzielak – stoi 5 od prawej, Henryk Stańczak - stoi 7 od prawej, Zenon Kowalski – stoi 3 od lewej, Kazimierz Lewandowski - stoi 6 od lewej, Henryk Różalski – stoi 9 od lewej, Benedykt Wochowski - siedzi 6 od lewej. Nieustająco dziękujemy i prosimy o dalszą pomoc.