Salutował do zdjęcia ojca

Dziś mija rocznica jednej z największych masowych egzekucji w Forcie III w Pomiechówku, o której pisaliśmy dwa dni temu. Wspomnieliśmy o żołnierzu AK Janie Zaleskim, który 4 lutego 1944 r. został skazany przez Niemców na śmierć i powieszony, razem z ponad 100 innymi osobami. Mamy kontakt z jego synem - Leszkiem (na zdjęciu na rękach ojca, obok mama i brat). O tym jak pielęgnował pamięć ojca mówi tak: Pamiętam, że w dzieciństwie niemal codziennie stawałem na baczność przed jego portretem i robiłem sobie rachunek sumienia. Byłem harcerzem, więc oddawałem ojcu część salutując (…). Dziś salutujemy wszystkim ofiarom.