Świadectwo nadziei

Prezentowaliśmy odkryte przez archeologów Biura Upamietniania Walk i Męczeństwa IPN na Forcie III w Pomiechówku świadectwa wiary i miłości. Dziś przedmioty kojarzące się z nadzieją. Nadzieją na wolność i niepodległość. Oto jedne z wielu wykopanych na Forcie III żołnierskich guzików – z orłem w koronie.