Zmiana terminu pogrzebu

Właśnie otrzymaliśmy informację, że zmieniony został termin pochówku szczątków ofiar zamordowanych w Forcie III, pierwotnie planowany na 30 sierpnia br. Wyznaczono nową datę: 5 września 2019 r., godzina 11:00. Uprzejmie prosimy o przekazanie tej wiadomości wszystkim, do których mogła dotrzeć poprzednia informacja o terminie pogrzebu. Dziękujemy.