DNA od rodziny "Jaronia"

Do coraz większej ilości rodzin więźniów Fortu III trafiają pracownicy Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN, aby pobrać materiał genetyczny, celem porównania z materiałem pobranym ze szczątków ofiar, wydobytych podczas zakończonych na Forcie ekshumacji. Tym razem odwiedzili pana Grzegorza Grzegorzewskiego i jego córkę – panią Martę Grzegorzewską. Stryjem pana Grzegorza był Stanisław Grochowalski - żołnierz AK pseudonim Jaroń, nauczyciel, malarz, muzyk, zamordowany na Forcie 4 lutego 1944 r.

Przy okazji udało się zrobić kopie zdjęć, na których możemy zobaczyć „Jaronia”. Prezentujemy je w Bazie Więźniów na www Fundacji.

Dziękujemy za współpracę Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz pani Marta Grzegorzewska.

Zrobimy wszystko, aby mogiły na Forcie nie były anonimowe.