Współpraca z AAN

Nowy rok rozpoczynamy dobrymi wiadomościami. Otóż podpisaliśmy umowę współpracy z Archiwum Akt Nowych. To daje nam szansę nie tyko na wspólne projekty badawcze, wydawnicze i edukacyjne, ale przede wszystkim bieżącą wymianę informacji w sprawach związanych z Fortem III. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy za zaufanie. ♥️
zdjęcie AAN za: Wikipedia