Wspomóż Fundację

Fundacja Fort III Pomiechówek jest organizacją pożytku publicznego. Wszystkie środki jakie otrzymuje Fundacja wydatkowane są badania dotyczące Fortu III w Pomiechówku oraz działania propagujące pamięć o Forcie i jego więźniach.

Jeśli możesz wspomóc Fundację – przelej dowolną kwotę na poniżej wskazane konto. Liczy się każda złotówka. My działamy na rzecz Fundacji społecznie, bez wynagrodzenia.

Dane do przelewu:

Fundacja Fort III Pomiechówek

ul. Juliana Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warszawa

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A

PLN BIC/SWIFT: PPABPLPK

IBAN: PL 36 1600 1462 1817 4872 7000 0001

EUR BIC/SWIFT: PPABPLPK

IBAN: PL 25 1600 1462 1817 4872 7000 0005